Hồ Ngọc Hiền Thảo

Tư Vấn Viên
Kinh nghiệm
Chuyên gia
Ngày gia nhập
27/09/2017

0 / 0 tổng số đánh giá
  • Có 6 cuộc gọi
  • Có 0 lượt đánh giá
  • Có 0 nhận xét

DỊCH VỤ TƯ VẤN:

  • Tư Vấn Luật Lao Động
  • Tư Vấn Luật Kinh Doanh
  • Tư Vấn Hợp Đồng
  • Tư Vấn Pháp Lý Khởi Nghiệp
  • Tư Vấn Khiếu Nại - Tố Cáo
  • Tư Vấn Tranh Chấp Hợp Đồng

Giới thiệu năng lực

GIỚI THIỆU
Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ và Tư Vấn Triển Luật, có kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực Ngân hàng, pháp lý doanh nghiệp, tư vấn & tranh tụng các tranh chấp dân sự (đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, đòi nợ ...)

DỊCH VỤ TƯ VẤN
Các dịch vụ về hôn nhân gia đình và ly hôn bao gồm
- Tư vấn về ly hôn đơn phương và đồng thuận
- Luât sư giải quyết các tranh chấp tài sản khi ly hôn
- Thủ tục nhận con nuôi
- Đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Các dich vụ về thừa kế bao gồm
- Tư vấn lập di chúc
- Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
- Tư vấn về thừa kế theo di chúc
- Luật sư giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền thừa kế và tài sản thừa kế.

Các dịch vụ liên quan đến các vấn đề dân sự khác
- Giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự và nghĩa vụ dân sự
- Tài sản và quyền sở hữu, tài sản đảm bảo (cầm cố, thế chấp…)
- Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
- Đại diện và ủy quyền
- Các quyền nhân thân của cá nhân
- Pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình
- Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn liên quan đến các vụ.

Tư vấn luật doanh nghiệp, thành lập công ty, cơ cấu lại, quản lý doanh nghiệp: Các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi trong lĩnh vực này thường liên quan đến các vấn đề như tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi, mua, bán, sáp nhập và hợp nhất công ty, cơ cấu lại nhân sự, giải thể doanh nghiệp…. Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp dưới hình thức cung cấp ý kiến pháp lý, giải pháp cho quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính cho việc thay đổi giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Làm các thủ tục xin phép thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh..Xin cấp phép đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

- Cơ cấu lại doanh nghiệp, xin thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại;

- Tư vấn và làm các thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp;

- Chúng tôi có các luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu và thực tiễn trong việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp;

- Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp;

- Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát;

- Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.